Licht en planten: Bepalen of een plant voldoende licht krijgt met een lichtmeter

Licht en planten: Bepalen of een plant voldoende licht krijgt met een lichtmeter

In het artikel “Licht en planten: Waarom onze ogen niet kunnen zien hoe donker het is voor een plant” heb je kunnen lezen waarom onze ogen een ruimte vaak lichter vinden dan de lichtgevoelige cellen van een plant. De hoofdlijn van dit artikel is dat planten vooral kijken naar de hoeveelheid lichtdeeltjes die op hun bladeren vallen. Deze lichtdeeltjes, die ook wel fotonen worden genoemd, brengen het fotosynthese proces op gang door elektronen te activeren die vervolgens watermoleculen splitsen. Zonder lichtenergie is een plant niet in staat om chemische energie, in de vorm van glucose, aan te maken. Wanneer een plant een langere tijd minder energie kan aanmaken dan er verbruikt wordt, dan gaat de vitaliteit van de plant achteruit. Uiteindelijk kan een plant die te weinig licht krijgt zelfs dood gaan. In dit artikel vertellen we hoe het “planten licht”, dat ook wel fotosynthetische actieve straling, of afgekort PAR licht wordt genoemd, gemeten kan worden. Naast de speciale fotosynthetisch active straling (PAR) lichtmeters bespreken we ook hoe je goedkopere lux lichtmeters kunt inzetten om PAR licht te meten.

FOTOSYNTHETISCHE ACTIVE STRALING

Zoals je in het artikel “Licht en planten: Waarom onze ogen niet kunnen zien hoe donker het is voor een plant” hebt kunnen lezen halen planten lichtenergie uit lichtgolven met een waarde tussen de 400 en 700 nanometer (nm). Ook hebben we in dat stuk verteld dat planten de energie uit blauw en rood licht beter kunnen gebruiken dan de energie uit groen en geel licht. In dit stukje gaan we nog iets dieper in op het PAR spectrum. Hierdoor is het (hopelijk) makkelijker om te begrijpen hoe planten lichtmeters werken.

Lichtenergie

Licht bestaat uit verschillende lichtdeeltjes, die fotonen genoemd worden, die in een golf bewegen. Hoe vaak de golf op en neer gaat bepaald welke kleur de foton heeft. Een "blauwe" foton gaat in dezelfde periode vaker op en neer dan een "groene" foton, en deze gaat weer vaker op en neer dan een "rode" foton. De golflengte van een foton bepaald niet alleen de kleur, maar ook hoeveel energie de foton met zich mee draagt. Hoe korter de golflengte, hoe meer energie de foton met zich mee draagt. 

Planten gebruiken lichtgolven onder de 400 nm niet omdat de fotonen in deze lichtgolven zo veel energie bevatten dat de cellen in de plant kunnen beschadigen. De desastreuze invloed van licht met een korte golflengte heb je zelf misschien wel eens ervaren wanneer je verbrand bent door de zon. Uv-licht heeft een golflengte onder de 400 nm en bevat daardoor zo veel energie dat het zowel onze huidcellen als de cellen van een plant kan beschadigen. Voor lichtgolven boven de 800 nm, zoals infrarood licht, geldt dat deze golven atomen kunnen laten vibreren. Het vibreren van de atomen veroorzaakt warmte. Wanneer een plant energie uit deze lichtgolven zou gebruiken, dan zouden ze beschadigen door de hitte. Door het licht met een golflengte tussen de 400 en 700 nm te gebruiken voor de fotosynthese, beschermd de plant zich dus tegen de gevaren van licht onder de 400 nm en boven de 700 nm.

energie per foton
Fotonen uit een lichtgolf met een kortere golflengte dragen meer energie met zich mee dan fotonen uit een lichtgolf met een langere golflengte.

Het absorberen en weerkaatsen van licht

De bladeren van planten bevatten verschillende pigmenten. Pigmenten zijn kleurstoffen die bepalen welke kleuren licht geabsorbeerd worden en welke weerkaats worden. Een rode appel neemt bijvoorbeeld het gele, groene, blauwe en violette licht op, terwijl het rode licht wordt weerkaatst. Dit rode licht valt vervolgens op de lichtgevoelige cellen in onze ogen, waardoor we de appel als rood zien. Dat een blad van een plant groen is, betekend dus dat alle kleuren licht, behalve een deel van het groene licht, opgenomen wordt.

Het is niet zo dat al het groene licht dat op een blad valt weerkaatst wordt. Van het groene licht dat op een donkergroen blad valt, wordt naar schatting 70% opgenomen. Wanneer een blad lichtgroen van kleur is, dan wordt er minder groen, en vaak ook geel, licht geabsorbeerd. Als je weet dat een zwart object alle lichtgolven absorbeert, dan is het logisch dat “donkerdere” bladeren meer groen licht absorberen dan “lichtere” bladeren. Doordat de bladeren van verschillende planten van kleur verschillen, zal de ene plant meer baat hebben bij blauw, groen en/of rood licht dan de andere plant.

licht weerkaatsing van blad
Een groen blad neemt het grootste deel van de violette, blauwe, gele en rode lichtgolven op en weerkaatst een klein deel van de groene lichtgolven.

PAR lichtmeters

Om erachter te komen hoeveel bruikbaar licht er op je plant valt, zul je een lichtmeter moeten gebruiken. De lichtmeters die specifiek zijn gemaakt om te bepalen of een plant voldoende licht krijgt, heet een PAR lichtmeter. PAR lichtmeters bestaan over het algemeen uit een sensor die het licht meet en een kastje, de computer, met een display dat aangeeft hoeveel licht er gemeten is. 

De sensor bestaat meestal uit een kunststof beschermhoes met daarin een wit kapje, filters en een lichtgevoelige cel. Het witte kapje wordt ook wel een cosine corrector genoemd. Het zorgt ervoor dat het licht niet in een hele specifieke hoek moet vallen om gemeten te worden. Het verspreidt het licht over de filters en daardoor ook over de lichtgevoelige cel. Achter de cosine corrector zitten de filters. De filters zorgen ervoor dat alleen het licht tussen de 400 en 700 nm gemeten wordt. Zo zitten er in de meeste PAR lichtmeters filters die UV- en IR-lichtgolven tegenhouden, zodat ze niet op de lichtgevoelige cel vallen. Een goede PAR lichtmeter is zo scherpgesteld, ofwel gekalibreerd, dat alle lichtgolven binnen het 400 tot 700 nm spectrum even zwaar wegen. Dit scherpstellen wordt gedaan door filters met de juiste kleur te kiezen. Het licht dat door de cosine corrector is gegaan en door de filters is doorgelaten, komt op de lichtgevoelige cel terecht, die de fotodiode wordt genoemd. De fotodiode meet hoeveel fotonen er door de filters zijn gekomen. De fotodiode geeft nog geen echt “cijfer” aan, maar geven een elektrisch signaal af aan het kasje van de lichtmeter. Het kastje werkt als een computer, het vertaald het elektrische signaal in een cijfer. Dit cijfer zien we vervolgens op het display. Het display van een PAR lichtmeter geeft aan hoeveel PAR licht er op de fotodiode is gevallen in de eenheid µmol/m²/s. Dit staat voor het aantal fotonen, gemeten in micromol, die per seconde op een vierkante meter vallen.

onderdelen van een par lichtmeter
Het licht dat op de sensor van de PAR lichtmeter valt gaat door de cosine corrector en de filters voordat het op de lichtgevoelige cel valt. Deze geeft een signaal door aan de computer, die de PAR lichtwaarde in µmol/m²/s weergeeft.

Hoe goed een PAR lichtmeter is, hangt vooral af van hoe goed de filters en de fotodiode samenwerken. De meeste fotodiodes zijn gevoeliger voor bepaalde lichtgolven, door het materiaal waarvan ze gemaakt zijn. Door de juiste filters te gebruiken, zorgt de fabrikant van de PAR lichtmeter ervoor dat alle kleuren licht binnen het spectrum van 400 tot 700 nm even zwaar gewogen worden. Over het algemeen zijn dure, professionele PAR lichtmeters veel beter zijn afgesteld om alle fotonen met een golflengte tussen de 400 en 700 nm te meten dan de goedkopere lichtmeters. Om erachter te komen hoe precies een PAR lichtmeter is, is het belangrijk om te kijken naar de foutmarge, vaak measuring error genoemd, in de handleiding van de lichtmeter. Hoe groter de foutmarge is, hoe groter de kans is dat de waarde die op het display verschijnt hoger of lager dan de werkelijke PAR lichtwaarde is.

Een PAR lichtmeter kopen

Wanneer je besluit om een PAR lichtmeter te kopen, dan is het belangrijk om eerst naar de "datasheet" en de handleiding van de lichtmeter te kijken. Het is belangrijk om naar de grafiek te kijken waarin aangegeven staat hoe gevoelig de lichtmeter is voor lichtgolven van een bepaalde golflengte. De beste PAR lichtmeters hebben een gevoeligheidscurve die lijkt op "monostable" symbool, ⎍. Verder is het belangrijk om naar de foutmarge te kijken. Deze geeft aan hoever de waarde die op het display komt van de werkelijke waarde af zou kunnen liggen. Als laatste is het belangrijk om te kijken hoe de PAR lichtmeter is gekalibreerd, sommige lichtmeters zijn speciaal ingesteld om zonlicht te meten, terwijl andere zijn afgesteld op een bepaalde soort lamp.

Delta Ohm lichtmeter kit

De beste PAR lichtmeter die in Nederland vrij verkrijgbaar is, is waarschijnlijk de Delta Ohm lichtmeter kit. Deze lichtmeter bevat verschillende, verwisselbare sensors, waarvan er één geschikt is voor PAR licht. Met deze probe kan een bijna perfecte PAR meting behaald worden. Het nadeel van deze goede PAR lichtmeter is dat hij duur is. Het is hierdoor geen lichtmeter die voor iedereen geschikt is.

Stelzner Fieldscout quantum meter

De Fieldscout quantum meter van Stelzner is waarschijnlijk een van de betere, minder dure opties. Gezien de uitgebreide data sheet is er in ieder geval veel tijd en moeite in gestoken om deze meter "zo goed mogelijk" te maken. De quantum meter is speciaal gemaakt om licht tussen de 400 en 700 nm in µmol/m²/s te meten. De datasheet van deze lichtmeter laat zien dat de peak van de sensor rond de 600 nm licht. Deze lichtmeter lijkt vooral het licht tussen de 400 en 450 nm voor een groot deel te negeren. Dit kan een probleem zijn voor planten die gebaat zijn bij violet en blauw licht. In Nederland of België kan deze Fieldscout quantum meter van Stelzner voor PAR licht HIER gekocht worden. Verder is deze quantum lichtmeter verkrijgbaar via de Duitse Amazon.

Hydrofarm quantum PAR meter

De Hydrofarm quantum PAR meter zou volgens de technische specificaties bijna hetzelfde spectrum meten als professionele PAR meters die voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden. Helaas is het bekend dat de software van deze PAR lichtmeter het regelmatig begeeft. Hierdoor kan het nodig zijn dat er via de computer wat aanpassingen gemaakt moeten worden. Deze Hydrofarm quantum PAR meter is op dit moment alleen nog verkrijgbaar via de Amerikaanse (internationale) Amazon.

Sun System PAR meter

De Sun System PAR meter van Sun System is een andere, wat duurdere PAR lichtmeter uit Amerika. Net zoals de meeste PAR lichtmeters, heeft ook deze lichtmeter enkele nadelen. Het spectrum van de meter is iets naar links verschoven, waardoor het licht van ongeveer tussen de 355 en 660 nm meet in plaats van tussen de 400 en 700 nm. Daarnaast weegt het licht onder de 450 nm minder zwaar, terwijl licht rond de 650 nm te zwaar wordt gewogen. Deze PAR lichtmeter van Sun System is op dit moment alleen verkrijgbaar via de Amerikaanse Amazon.

Lux lichtmeters

PAR lichtmeters zijn vaak moeilijk te vinden, en ook nog eens duur. Daarom zijn veel mensen geneigd om een lux lichtmeter te gebruiken om te bepalen hoeveel licht er op een plant schijnt. Dit is logisch, want deze meters zijn op veel plekken te koop en vaak goedkoop. Toch is het cijfer dat op het display van de lux lichtmeter verschijnt niet te vergelijken met het cijfer dat op de PAR lichtmeter verschijnt. Door de bestaande lux lichtmeter aan te passen, of door de meting van de bestaande lux lichtmeter om te zetten, kun je gelukkig wel een idee krijgen van de hoeveelheid PAR licht die op een plant schijnt.

Een lux lichtmeter bevat net als een PAR lichtmeter een cosine correctie kapje, filters en een lichtgevoelige cel. Ook bevatten de meeste lux lichtmeters filters om het UV- en IR-licht dat op de sensor valt tegen te houden. Anders dan bij de PAR lichtmeter filteren de overige filters in een lux lichtmeter ook een groot deel van het zichtbaar lichtspectrum uit. Zoals we in het “Licht en planten: Waarom onze ogen niet kunnen zien hoe donker het is voor een plant” artikel hebben verteld, zijn mensen ogen vooral gevoelig voor licht met een golflengte van 550 nm. Dit verklaard bijvoorbeeld waarom we een kamer als “donker” bestempelen wanneer deze verlicht is met alleen blauwe of alleen rode LED lampen. Lux lichtmeters zijn vooral bedoeld om te bepalen of een ruimte licht genoeg is om bijvoorbeeld in te lezen. Een lux lichtmeter meet daarom niet de absolute hoeveelheid licht in de vorm van fotonen of lichtenergie, maar geeft aan hoe “licht” onze ogen het licht dat op de sensor valt vinden.

Om de meting van een lux lichtmeter te gebruiken om de hoeveelheid PAR licht te bepalen, moeten we rekening houden met de filters in een lux lichtmeter. De bedoeling is om de meting van een lux lichtmeter zo aan te passen dat het ons verteld hoeveel fotonen met een golflengte tussen de 400 en 700 nm er totaal op onze planten vallen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Allereerst zijn er velen (hobby) onderzoekers geweest die hebben geëxperimenteerd met het toevoegen van filters aan bestaande lux lichtmeter om een PAR lichtmeting te krijgen. Ook zijn er bouwpakketten en gebruiksaanwijzingen om zelf een PAR lichtmeter te bouwen, met behulp van filters, lichtgevoelige cellen en een Arduino board. Het is ook mogelijk om de meting van een bestaande, onaangepaste lichtmeter om te zetten naar een geschatte PAR waarde door deze met een bepaalde factor te vermenigvuldigen. We zullen alle mogelijkheden hieronder bespreken.

Een lux lichtmeter ombouwen tot een PAR lichtmeter

Door een extra filter aan een lux lichtmeter toe te voegen, is het mogelijk om een redelijke schatting van de hoeveelheid PAR licht te maken. Hiervoor wordt meestal de LX1010B lux lichtmeter gebruikt, omdat deze vrij goedkoop is. De sensor van de lichtmeter wordt vervolgens open gemaakt. Wanneer je dit doet, dan moet je er wel rekening mee houden dat in de meeste gevallen de garantie van de lichtmeter vervalt. Vervolgens worden er enkele filters over de sensor heen gemonteerd. Vervolgens kan de lichtmeter in de 20.000 lux instelling gebruikt worden om de hoeveelheid PAR licht weer te geven.

Er zijn verschillende filters die aanbevolen worden om de metingen van een lux lichtmeter om te zetten in de meting van een PAR lichtmeter. De meest genoemde filter is de “Minus Green” filter van Lee filters of Rosco filters. Deze filter is roze gekleurd, hierdoor laat het vooral violet, blauw, oranje en rood licht door. Een klein stukje van deze filter is niet duur, waardoor het ideaal is voor de hobby kweker. Het is ook mogelijk om voor een klein bedrag een kleurwaaier van de Lee Filters of van Rosco Filters te kopen. Hiermee kun je experimenteren welke filter of combinatie van filters het beste werkt. Een combinatie van de “Pretty Pink” en de “0.6ND” filters van Lee wordt bijvoorbeeld ook genoemd om een lux lichtmeter aan te passen voor PAR licht.

Zelf een PAR lichtmeter bouwen

Naast dat je een lux lichtmeter kan aanpassen om PAR licht te meten, kun je ook zelf een PAR lichtmeter bouwen. Om dit te doen kun je een kit kopen waarin alle onderdelen al in zitten, zoals de NukeHeads PAR meter kit. Je kunt ook zelf alle onderdelen bij elkaar sprokkelen. Allereerst heb je een cosine correctie kapje nodig. Deze zijn niet eenvoudig te vinden. Het is daarom vaak het makkelijkst om deze van een goedkope bewegingssensor af te halen. Ook zou je zelf een cosine correctie kapje kunnen maken van een stukje semi-transparant kunststof. Verder heb je de fotodiode nodig. Elk type nummer fotodiode is gevoelig voor een ander spectrum. Het is belangrijk dat de fotodiode licht met een golflengte tussen de 400 en 700 nm kan meten. Door het toevoegen van filters die lichtgolven buiten het lichtspectrum van 400 en 700 nm uitfiltert en eventueel pieken in de gevoeligheid van de fotodiode te egaliseren kun je ervoor zorgen dat de fotodiode alleen het PAR spectrum meten. Dit alles wordt aan elkaar gekoppeld en verbonden aan bijvoorbeeld een Arduino bord met een display. In de bronnen onder aan de pagina zijn er een aantal bronnen genoemd waar wordt uitgelegd hoe een PAR lichtmeter gebouwd kan worden.

PAR waarde op basis van een lux lichtmeting bepalen

Een lux lichtmeter geeft aan hoe intens onze ogen het licht dat op de sensor valt ervaren. Een PAR lichtmeter geeft aan hoeveel fotonen uit lichtgolven van 400 tot 700 nm op de sensor vallen. Om de waarde die de lux lichtmeter aangeeft om te zetten naar een PAR lichtwaarde, moeten we dus eigenlijk het effect van de filters van de lux lichtmeter weer ongedaan maken. Door berekeningen uit te voeren op basis van de gevoeligheidscurve van de lux lichtmeter en de eigenschappen van de lichtbron, kan er een omrekenfactor gevonden worden. Wanneer de waarde van de lux lichtmeter met deze omrekenfactor wordt vermenigvuldigd, dan heb je een grove schatting van de hoeveelheid PAR licht.

De relatie tussen verschillende begrippen in de wereld van licht, zoals lumen, lux, fotonen en Watt, is ingewikkeld. Daarom hebben we een aparte pagina gemaakt waarin we met berekeningen en voorbeelden vertellen hoe deze begrippen met elkaar verbonden zijn. Hieronder hebben we het simpel gehouden, door een lijst met de omrekenfactoren te maken. De omrekenfactor hangt af van het soort licht dat gemeten wordt. Doordat het veel tijd en rekenwerk kost om erachter te komen wat de omrekenfactor van een bepaalde lichtbron is, kun je nog niet elke soort licht omrekenen. Vooral voor de nieuwere LED lampen zijn er nog weinig gegevens beschikbaar.

Lichtbron

Omrekenfactor

(lux * factor = PAR in µmol/m²/s)

Zonlicht 0.019
Natrium lamp 0.012
Metaal halide lamp 0.014
Fluorescentie (daglicht) lamp 0.014
Fluorescentie (koel wit) lamp 0.013
Gloeilamp 0.019

Het kalibreren van een lichtmeter

Wanneer de waarde die een lichtmeter aangeeft, wordt omgerekend naar een andere eenheid of wanneer een lichtmeter zelf gebouwd of aangepast is, dan rijst de vraag of de uitkomst wel correct is. De beste manier om hier achter te komen is om de metingen van de aangepaste lichtmeter te vergelijken met die van een professionele PAR meter. Helaas is dit voor de meeste van ons geen optie, omdat het moeilijk is om hier aan te komen.

Een alternatief is om de waarde van de lichtmeter te vergelijken met een lichtbron te gebruiken waarvan de PAR lichtwaarde bekend is. In de meeste gevallen betekend dit dat je een kweeklamp nodig heeft waarvan de PAR lichtwaarde in µmol/m²/s bekend is. Om de lichtmeter scherp te stellen plaats je het licht op de juiste afstand van de lichtmeter. De meeste goede kweeklampen geven de hoeveelheid PAR licht op verschillende afstanden aan. Gebruik daarom een rolmaat om de lamp ver genoeg van de lichtmeter af te plaatsen. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de lamp en de sensor van de lichtmeter recht tegenover elkaar staan, zodat het licht er recht op valt. Zodra alles op zijn plaats licht, dan is het belangrijk dat de ruimte waarin de test wordt uitgevoerd verduisterd wordt. Andere lampen en zonlicht zorgen er namelijk voor dat het licht bevuild wordt. Hierdoor is de meting dus minder accuraat, en weet je nog niet of de lichtmeter het goed doet. Om erachter te komen of de meter altijd accuraat is, of af en toe hapert, is het belangrijk om meerdere malen de hoeveelheid licht te meten.

Mochten de metingen ver van de verwachte waarde afliggen, dan kun je je eerst afvragen of de specificaties van de kweeklamp wel correct zijn. Vraag eventueel na hoe ze tot de waardes zijn gekomen. Wellicht hebben ze zelf ook een (aangepaste) lux meter gebruikt, waardoor de voorspelde waardes verkeerd zijn.

Wanneer de kans groot is dat de voorspelde waardes correct zijn, dan kan het ook zijn dat de lichtmeter niet goed werkt. Wanneer je een lux meter gebruikt zonder aanpassingen, dan kun je eerst testen of het licht van andere lichtbronnen wel correct meet. Als dit het geval is, dan is de omrekenfactor waarschijnlijk ongeschikt voor het soort licht dat gemeten wordt. Probeer na te gaan of een andere factor wellicht beter werkt.

Als de metingen van een aangepaste lux lichtmeter of een zelf gebouwde PAR meter wordt gebruikt, dan kan het zijn dat de filters en de fotodiode niet goed met elkaar matchen. Ga nogmaals na welk spectrum de sensor meet en welke lichtgolven de filters wel en niet doorlaten. Door de filters aan te passen kun je ervoor zorgen dat de metingen dichter bij de werkelijke hoeveelheid PAR licht die op de sensor valt komt.

Een lichtmeter op de  juiste manier gebruiken

Alle informatie over lichtmeters en hoe je ervoor kunt zorgen dat PAR licht zo goed mogelijk gemeten wordt, heeft geen nut wanneer de lichtmeter niet goed gebruikt wordt. Of er nu een speciale PAR lichtmeter of een lux lichtmeter gebruikt wordt, begin met het lezen van de gebruiksaanwijzing. Naast de aanwijzingen in de handleiding zijn er nog enkele andere punten om rekening mee te houden wanneer je een lichtmeter gebruikt.

Individuele vs. gemiddelde metingen

Zelfs de beste wetenschappelijke lichtmeter een foutmarge. Dit betekent dat de waarde die op het display verschijnt de werkelijke waarde kan zijn, maar ook iets meer of iets minder dan de werkelijke waarde kan zijn. Stel dat een lichtmeter met een foutmarge van 10% gebruikt wordt om tien keer, kort achter elkaar, het licht van een lamp die 300 µmol/m²/s uitscheidt, dan kan het zijn dat je de volgende waardes krijgt: 305, 299, 300, 290, 310, 320, 300, 280, 315, 300. Wanneer je het gemiddelde van deze tien nummers neemt, dan krijg je een waarde van 301,9. Zoals je ziet, ligt deze gemiddelde waarde veel dichter bij de werkelijke waarde van 300 µmol/m²/s dan de meeste individuele waardes.

Om het effect van de foutmarge te overkomen, kun je dus beter het gemiddelde nemen van enkele metingen. Sommige lichtmeters hebben een knop waarmee kort na elkaar de uitkomst van een meting opgeslagen, waarvan vervolgens het gemiddelde wordt berekend. Als je lichtmeter geen “gemiddelde” knop heeft, dan kun je dit ook zelf doen. Meet het licht, op dezelfde plek, bijvoorbeeld 5 minuten lang elke 30 seconden. Tel deze waarde op en deel ze door het aantal metingen om het gemiddelde te krijgen.

De invloed van tijd en seizoen op de meting

Zelfs wanneer er tien metingen in vijf minuten worden gedaan, is de uitkomst van deze metingen nog steeds een moment opname. De hoeveelheid licht die op een bepaalde plek valt veranderd zowel gedurende de dag als gedurende het jaar. Als je planten kweekt die gevoelig zijn voor een tekort aan licht, dan is het belangrijk om een aantal keren per jaar een “meetdag” in te plannen. Op zo’n dag meet je bijvoorbeeld elk heel uur tussen zonsopgang en zonsondergang voor 5 minuten de hoeveelheid licht die op de plant valt. Op die manier heb je een idee hoeveel licht er in 24 uur, in dit seizoen op de plant valt. Zeker wanneer een groot deel van het licht dat je planten krijgen van de zon afkomstig is, dan is het aan te raden om dit zowel op een zonnige als een bewolkte dag te doen.

Gebruiksomstandigheden

Sensors doen het niet onder alle omstandigheden even goed. De meeste lichtmeters doen het alleen goed bij een bepaalde temperatuur. Wanneer de temperatuur boven of onder dit punt komt, dan kan de foutmarge groter worden. Over het algemeen staat deze informatie in de gebruiksaanwijzing.

De meeste lichtsensoren zijn afgesteld op een bepaalde lichtinvalshoek. Zeker wanneer je de hoeveelheid licht van een lamp wilt meten, is het belangrijk om hier rekening mee te houden. Wanneer het licht bijvoorbeeld op de zijkant van de lichtsensor valt, dan is de kans dat de waarde die op het display verschijnt incorrect is groter.

Wanneer een lichtsensor vaak buiten wordt gebruik of in een vieze omgeving, dan kan de buitenkant van de sensor vies worden. De vuildeeltjes op de sensor kunnen de meting verstoren. Het is daarom belangrijk om voor elke meting de lichtmeter schoon te maken volgens de gebruiksaanwijzing.

Help dit artikel te verbeteren!

Licht is een moeilijk concept. We hebben ons best gedaan om alles zo goed mogelijk uit te leggen, maar de kans is groot dat na het lezen van dit artikel nog vragen en onduidelijk heden hebt. Wil je graag dat we iets beter uitleggen? Stuur dan een berichtje naar info@foodplanting.com. Ook als je ergens een fout hebt gezien, dan kun je ons dit natuurlijk altijd laten weten!

BRONNEN EN VERDER LEZEN